1. Yesterday I found Death.

    Canon EOS 650 // 35mm 1.4 // Kodak Ektar 100 ISO

     
  1. jessicaorourkephotography likes this
  2. themattnovak posted this